Polityka prywatności sklepu Timum

Polityka prywatności sklepu Timum

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów sklepu Timum.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest właściciel sklepu Timum.

Cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu realizacji zamówień oraz rozpatrywania reklamacji i zwrotów. Mogą być również wykorzystywane w celach marketingowych, jeśli Klient wyrazi na to zgodę.

Rodzaje przetwarzanych danych osobowych
Sklep Timum przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko, adres e-mail, adres domowy, numer telefonu oraz dane dotyczące zamówienia.

Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom współpracującym ze sklepem Timum w celu realizacji zamówień oraz obsługi reklamacji i zwrotów. Na ich wniosek można je także przekazać organom państwowym.

Prawa klienta
Klientom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą także w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Bezpieczeństwo danych osobowych
Sklep w Timum stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych Klientów przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub uszkodzeniem.

Kontakt
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące polityki prywatności sklepu Timum, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: support@timum.shop.

Zmiany Polityki Prywatności
Sklep Timum zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w polityce prywatności. Aktualna wersja polityki jest zawsze dostępna na stronie internetowej sklepu.