Warunki Usługi

Regulamin sklepu internetowego Timum

Ogólne dyspozycje
1.1. Operatorem sklepu internetowego Timum, dostępnego pod adresem www.timum.shop, jest spółka [Smart Access Technology Co., Limited] z siedzibą pod adresem [FLAT/RM A 12/F, ZJ 300, 300 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG]
1.2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Timum oraz zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego Timum.
1.3. Sklep internetowy Timum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany te wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie sklepu internetowego Timum.
1.4. Sklep internetowy Timum zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu oferowanego w sklepie internetowym Timum oraz do wprowadzania i odwoływania promocji i wyprzedaży.

Zamówienia
2.1. Zamówienia można składać poprzez stronę sklepu internetowego Timum
lub e-mailem.
2.2. Klient składając zamówienie zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych oraz szczegółów zamówienia.
2.3. Sklep internetowy Timum potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez przesłanie potwierdzenia na podany przez Klienta adres e-mail.
2.4. Sklep internetowy Timum zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia lub naruszenia przez Klienta postanowień regulaminu.

Zapłata
3.1. Sklep internetowy Timum umożliwia płatność za zamówienia za pośrednictwem systemu PayPal lub gotówką przy odbiorze.
3.2. W przypadku zwrotu pieniędzy Klient zobowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.

Dostawa
4.1. Sklep internetowy Timum realizuje dostawy na terenie Polski.
4.2. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy oraz wagi i gabarytów przesyłki.
4.3. Sklep internetowy Timum zobowiązuje się do realizacji zamówienia w terminie 3-15 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia.
4.4. Sklep internetowy Timum nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane przez przewoźnika.

Uskarżanie się
5.1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku otrzymania towaru wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem.
5.2. Reklamacje należy przesyłać e-mailem na adres [support@timum.shop].
5.3. Sklep internetowy Timum zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Ochrona danych osobowych
6.1. Sklep internetowy Timum przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującym prawem oraz polityką prywatności opublikowaną na stronie sklepu internetowego Timum.

Postanowienia końcowe
7.1. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji umowy sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sklepu internetowego w Timum.
7.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie sklepu internetowego Timum.

Nazwa firmy: Smart Access Technology Co. Ograniczony
Zarejestrowany adres: FLAT/RM A 12/F, ZJ 300, 300 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG
E-mail do obsługi klienta: support@timum.shop